درباره admin

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
admin تاکنون 3 مطلب را ایجاد کرده است.

پلنگ صورتی ایرانی

موزیک ویدئوی پلنگ صورتی   موسیقی تلفیقی پلنگ صورتی، اجرایی متفاوت از اثر هنری مانچینی، (با آنسامبل ویولن و سازهای ایرانی) تنظیم و اجرا از اشکان اشرفی